Korporativno ponašanje

Korporacije, pored toga što su privredni subjekti koji se bave ostvarivanjem profita putem fer konkurencije, trebalo bi da budu od koristi za društvo u celini. Iz tog razloga, Konica Minolta Grupa će se ponašati na društveno odgovoran način i svi njeni direktori, službenici i zaposleni jasno prepoznaju duh ove Povelje korporativnog ponašanja.

Nazad

Povelja o korporativnom ponašanju Konica Minolta grupe

Korporacije, pored toga što su privredni subjekti koji se bave ostvarivanjem profita putem fer konkurencije, trebalo bi da budu od koristi za društvo u celini. Iz tog razloga, Konica Minolta Grupa će se ponašati na društveno odgovoran način i svi njeni direktori, službenici i zaposleni jasno prepoznaju duh ove Povelje korporativnog ponašanja.

Viši menadžment će prepoznati da je ispunjenje duha ove Povelje njegova sopstvena uloga i odgovornost, i preduzeće inicijativu da osigura da svi direktori, službenici i zaposleni u potpunosti razumeju Povelju. Pored toga, menadžment će stalno obraćati pažnju na mišljenja internih i eksternih strana i promovisaće primenu delotvornih sistema za obezbeđivanje etičkog korporativnog ponašanja.

Korisni i sigurni proizvodi
Nastojaćemo da zadobijemo poverenje potrošača i klijenata kroz razvoj i pružanje društveno korisnih proizvoda i usluga uz najveću pažnju na bezbednost.

Poštene i transparentne korporativne aktivnosti
Mi ćemo, u potrazi za poštenim i transparentnim korporativnim aktivnostima, poštovati zakone i društvene propise i delovati u skladu sa međunarodnim pravilima i statutom.

Komunikacija sa društvom i otkrivanje informacija
Komuniciraćemo sa društvom u celini i pošteno i adekvatno otkrivati korporativne informacije.

Zaštita životne sredine
Priznaćemo ozbiljnost globalnih ekoloških problema i delovaćemo dobrovoljno i afirmativno da zaštitimo životnu sredinu.

Doprinos društvu
Mi ćemo, sa globalne perspektive, afirmativno davati doprinos društvu poštujući lokalne običaje i kulture.

Poštovanje zaposlenih
Nastojaćemo da živote zaposlenih učinimo ugodnim i ispunjenim, obezbedimo bezbedno radno okruženje i poštujemo ličnost i individualnost svakog zaposlenog.

Odgovorne radnje
U slučaju kršenja principa ove Povelje, u cilju rešavanja problema, više rukovodstvo će istražiti uzrok kršenja i razviti reforme kako bi se sprečilo njegovo ponavljanje u skladu sa korporativnim procedurama za usklađenost. Daće se blagovremeno javno objavljivanje preciznih informacija i objašnjenja u vezi sa prekršajem i razjašnjena odgovornost za prekršaj. Biće preduzete stroge i pravične disciplinske mere, uključujući i u odnosu na viši menadžment gde je to potrebno.