ineo navigator

Dobijte brzi pregled različitih funkcija vaših ineo sistema uz sesije učenja na mreži - uvek i svuda.

Online, independent, efficient

Nakon kupovine jednog ili više multifunkcionalnih DEVELOP uređaja, ineo navigator vam pomaže da poboljšate upravljanje vremenom i efikasnost. Koristeći prednosti onlajn treninga, svi u timu mogu brzo da upoznaju nove uređaje i da istraže čitav niz funkcionalnosti u svoje vreme. Uz sveobuhvatna objašnjenja, lako i efikasno rukovanje je tako zagarantovano.

Kopiranje, štampanje, skeniranje i slanje faksa: objašnjenja su jasno struktuisana, ali fleksibilna! Možete da gledate sekvence uzastopno ili da se slobodno krećete između tema. Štaviše, bez ograničenja vremena ili lokacije, jer možete da se prijavite na portal za navigaciju bilo kada i bilo gde putem interneta.

ineoNavigator je besplatan. Molimo kontaktirajte svog predstavnika DEVELOP-a za informacije za prijavu.

Saržaj

Evo izbora tema koje su predstavljene u lako razumljivim video sekvencama:

 • Kopiranje objašnjava funkcije kopiranja kao što su dupleksno kopiranje, uvećanje i smanjenje
 • Štampanje objašnjava kako da promenite podešavanja drajvera štampača
 • završna obrada objašnjava izradu brošura i druge funkcije finišera
 • korisnička Fascikla objašnjava kako da podesite korisničke kutije i njihove funkcije
 • skeniranje/slanje faksa objašnjava kako skenirati dokumente i poslati ih na adresu e-pošte ili faksa

Prednosti

  • Daje neiskusnim korisnicima brzi pregled rada nove generacije sistema
  • Svaki korisnik može samostalno da završi obuku na svom računaru
  • Pristup je dostupan bilo kada i koliko god je potrebno
  • Nema zavisnosti od telefonskih linija
  • Nije potreban spoljni instruktor
  • Nema neproduktivnog vremena čekanja

Tehnički zahtevi

 • Processor sa minimalno 1 GHz
 • 512 MB RAMa
 • JavaScript podržani pretraživač
 • Internet pristup (4 Mbit/s, 6 Mbit/s preporučeno)