Štampači

Želite li da investirate u printing sistem sa brojnim funkcionalnostima, koji se fokusira na produktivnost? Koje god alternative da ste koristili u prošlosti, uvek ste morali da pravite kompromise. Ali vise ne morate. DEVELOP štampači kombinuju funkcionalnost i ekonomično štampanje - u jednom sistemu.

ineo+ 4000i

  • Speed (A4, B&W/Colour): 40/40 ppm
  • Format max: A4

ineo+ 3300i

  • Speed (A4, B&W/Colour): 33/33 ppm
  • Format max.: A4

ineo 4700i

  • ppm (A4, B&W): 47
  • max. DIN-Format: A4

ineo 5000i

  • Speed (A4, B&W): 50 ppm
  • Format max.: A4

ineo 4000i

  • Speed (A4, B&W): 40 ppm
  • Format max.: A4