Životna sredina

Develop radi na osnovu principa čiji je cilj da stvori što je veću harmoniju između sredine i tehnologije. Cilj našeg menadžmenta životne sredine je minimalizacija uticaja životne sredine i maksimalizacija ekološke vrednosti naših proizvoda tokom celog njihovog životnog ciklusa.Osim toga "uticaj sredine" definišemo na najširi mogući način, da sadrži globalne uticaje u svim periodima životnog ciklusa - od sirovina i odabira delova, preko razvoja, proizvodnje, distribucije i servisiranja do ponovne upotrebe.

 

 

Naša koncepcija

Verujemo da je prvi korak u efikasnom rukovanju komplikovanih situacija primena menadžmenta na bazi činjenica. Probleme životne sredine možemo da rešimo samo ako o stanju sredine prikupimo pouzdane podatke, odnosno merenja i analize izražene u brojevima. Verujemo da izbegavanje otpada može da doprinese očuvanju sredine i da pruža ekonomske prednosti. Shodno tome pažnju pružamo identifikaciji i ponocnoj upotrebi raznih vrsta otpada - uključujući sirovine, energiju, delatnosti i vreme - i time povećavajući svoju ekonomsku efikasnost.

Globalno upravljanje životne sredine

Preduzeće je dobilo ISO 14001 sertifikat za brzo i efikasno rešavanje problema životne sredine tokom celog životnog ciklusa – od sirovina i odabira delova, preko razvoja, proizvodnje, distribucije i servisiranja do ponovne upotrebe.

Smanjenje emisije CO2

Pošto emisija CO2 igra glavnu ulogu u globalnom zagrevanju, smanjenje emisije ove materije je važan cilj zaštite životne sredine na svetskom nivou. Da bi dostigao taj cilj, Develop smanjuje potrošnju energije svojih proizvoda. Jedan od primera je nova indukciona tehnologija zagrevanja koja se koristi u najnovijim ineo+ proizvodima u boji.

Ekologija u praksi

  • Ponovno upotrebljivi delovi
  • Primena principa "nula otpad" pri različitim jedinicama proizvodnje
  • Odabir dobavljača i proizvođača sirovina koji obraćaju pažnju na ekološke aspekte
  • nabavka ISO 14001 i ISO 9000 sertifikata širom sveta
  • nabavka "Energy Star" klasifikacije
  • nabavka "Der blaue Engel" klasifikacije

Potrošni materijal

U mnogim kompanijama današnja parola je smanjenje troškova – i to se podjednako odnosi na veće investicije kao i na potrošni materijal, kao što je toner. Zbog toga na tržište ulazi sve više proizvođača jeftinijih alternativa ili prodavaca originalne robe po nižim cenama. Međutim, jeftino ne znači nužno i dobro. Upotreba tonera nižeg kvaliteta ne samo da može negativno uticati na kvalitet štampe, već može dovesti i do nepopravljive štete na sistemu za štampanje. Jednokratna jeftinija kupovina tada postaje skupa greška. I zato podstičemo naše kupce da kupuju DEVELOP tonere.