Potrošni materijal

Ako cenite pouzdanost i vrhunski kvalitet štampe, trebalo bi da se oslonite na savršen tim: DEVELOP-ove štamparske i multifunkcionalne sisteme u kombinaciji sa originalnim

RAZVIJTE potrošni materijal. Da biste bili sigurni da proizvodi sa oznakom DEVELOP sadrže originalni proizvod, potrošni materijal treba da kupite samo od svog specijalizovanog prodavca.

Samo na taj način se mogu garantovati najbolje performanse, rad bez problema i dug životni vek vaših vrednih sistema.

Verujte originalu

Ključna reč u mnogim kompanijama danas je smanjenje troškova, što se podjednako odnosi i na veće investicije i potrošni materijal, kao što je toner. Zbog toga je na tržište ušlo sve više proizvođača koji nude alternativne proizvode jeftinije ili čak obećavaju originalnu robu po nižoj ceni.

Međutim, jeftino ne znači nužno i dobro. Ako se koristi toner manjeg kvaliteta, to ne samo da može uticati na kvalitet štampe, već može dovesti i do nepopravljivog oštećenja sistema. Jednokratna jeftinija kupovina tada može postati skup posao. Stoga bismo želeli da podržimo prodaju DEVELOP tonera.

Saznajte o prednostima originalnog potrošnog materijala i kako da ih nabavite preuzimanjem naše brošure.