Korporativna društvena odgovornost

Naše CSR aktivnosti su zasnovane na Konica Minoltinoj filozofiji menadžmenta „Stvaranje nove vrednosti“ i na njenoj Povelji korporativnog ponašanja. Nastojimo da ispunimo poverenje i očekivanja društva ispunjavajući njegove odgovornosti prema svim zainteresovanim stranama i doprinoseći ostvarenju održivog društva.

Nazad

Naše CSR aktivnosti

Konica Minolta je potpisnica Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, univerzalno prihvaćenih principa koji pokrivaju ljudska prava, rad, životnu sredinu i borbu protiv korupcije. Kompanija se takođe pridružila mreži Global Compact Japan Netvork (GC-JN).

Politika Grupe da poštuje i poštuje ove i druge univerzalne principe artikulisana je u Uputstvu Konica Minolta grupe za povelju korporativnog ponašanja, koje se deli širom sveta, pomažući da se Konica Minolta pridržava ovih univerzalnih principa.

Saznajte više o našim CSR aktivnostima