Compliance / Usklađenost

Usklađenost ima sve veći globalni značaj i već neko vreme je za nas od velikog značaja u okviru naše društvene odgovornosti.

Nazad

Usklađenost: Šta to znači?

„Usklađenost“ znači „poštovanje“ ili „usaglašenost sa“ određenim pravilima ili zabranama, posebno kako je navedeno u obaveznom zakonu, kao što je npr.

 • Zabrana ponašanja koje ograničava konkurenciju
 • Zabrana davanja ili prihvatanja neprikladnih beneficija
 • Zabrana nepoštovanja propisa o zaštiti na radu
 • Uslovi rada itd.

Nisu relevantne samo odredbe zemlje u kojoj je KONICA MINOLTA aktivna u konkretnom slučaju, već, bez obzira na njih, u mnogim slučajevima i strane zakonske odredbe (npr. SAD, GB, EU), kršenje od kojih može povlačiti značajne kazne koje ugrožavaju postojanje, čak i ako prekršaj nije u vezi sa tom stranom državom.

Usklađenost obuhvata poštovanje naše korporativne etike koja je navedena u našim Smernicama ponašanja/Kodeksu ponašanja i koja je dostupna svakom zaposlenom putem inter-/intraneta, i predstavlja najviši prioritet za sve naše akcije i aktivnosti kompanije. Izričito smo posvećeni našoj odgovornosti ne samo da postignemo rast, već i da ispunimo naše društvene odgovornosti i da damo doprinos društvu.

Stoga je KONICA MINOLTA u ranoj fazi uvela mere:

 • Podrška društveno odgovornom poslovanju (CSR)
 • Kodeks ponašanja (smernica)
 • Smernice za ponašanje Konica Minolta grupe
 • u cilju promovisanja adekvatnog ponašanja.

Naš zajednički zadatak je da nastavimo da ispunjavamo ovu odgovornost. To zahteva naše stalne napore da obezbedimo poštovanje postojećih propisa iu budućnosti. Zbog toga, u ovom trenutku, želimo da istaknemo poseban značaj „Compliance“, takođe za KONICA MINOLTA.

Usklađenost: Zašto je to toliko važno?

U KONICA MINOLTA poštovanje zakonskih i korporativnih propisa je nešto što se podrazumeva.

Praksa, međutim, pokazuje da se ipak ne mogu isključiti prekršaji u preduzećima. Čak i neuključeni zaposleni o njima ne obaveštavaju nadređene ili poverljiva lica, bilo zbog neznanja, zbog tobožnje zaštite kompanije, zbog straha od nedostataka ili zbog pogrešno shvaćene kolegijalnosti.

Svesni smo da samo poznavanje nedostataka može biti zaista opterećujuće, i za inače neuključene zaposlene. Oni se smenjuju između lojalnosti prema kompaniji i svojim kolegama. Oni ne žele da nekoga pogrešno optuže, ali isto tako ne žele da prikriju nezakonito ponašanje ili da budu solidarno odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu time.

Neotkrivena kršenja usaglašenosti mogu brzo dobiti obim koji ugrožava postojanje i imati ogromne posledice po sve uključene strane, posebno kada su nadležni organi već primetili nedostatke.

Usklađenost: kako to funkcioniše?

Usklađenost takođe znači da se čuva poštovanje statutarnih odredbi i korporativnih pravila i da se podrži zaposleni u tome.

U tu svrhu, stvorili smo potrebne strukture za garantovanje

 • Poznavanje pravila
 • Orijentacija/pomoć ka pravilnom ponašanju
 • Otkrivanje bilo kakvih prekršaja/nedostataka