Servis i podrška

 

 Preuzimanja

  Odavde možete da preuzmete potrebne softvere odgovarajuće    konfigurisane po vašim potrebama.

  Dalje 

 

 Uputstva

  Uputstva za upotrebu, preuzimanje ostalih važnih dokumenata

  Dalje 

 

 Vesti

  Najnovije vesti o Develop digitalnim kopirnim i štamparskim  sistemima.

  Dalje

 

 Bezbednost podataka

  Osnovna zaštita kompjutera od virusa i špijunskih programa. Ali  kakva je situacija sa digitalnim fotografijama?

  Dalje

 

 Zaštita životne sredine

  Budući kvalitet našeg života u mnogome zavisi od toga koliko   se danas brinemo  o svojoj sredini.

  Dalje