Tok rada

U interesu bolje i efikasnije upotrebe reprografskih usluga YSoft SafeQ nudi udobno i pregledno rešenje srednjim i velikim preduzećima.


Osobine

Mogućnost za optimalizaciju štamparskog okruženja:

  • Mrežno štampanje sa smanjenim troškovima efikasnom upotrebom reprografskih usluga preduzeća.
  • Potpun pregled bilo kojih troškova reprografskih usluga.

Smanjenje količine štampanja:

  • Kompletna kontrola štamparske količine, koja vodi ka dugoročnom i kratkoročnom smanjenju štampraskih troškova.
  • Značajna ušteda kontrolom korisničkog kredita i prava na pristup.

Veća efikasnost štamparskog okruženja:

  • Efikasna kontrola svih štamparskih i kopirnih operacija na osnovu centralnog multiservera i prikupljanja podataka.
  • Detaljan uvid u fakturisane troškove tokom procesa, vezane za projekte, troškovne centre, korisnike ili korisničke grupe.

Bezbedno i fleksibilno štampanje:

  • Jednostavan individuelan pristup na osnovu identifikacije.
  • Najbezbednije moguće štampanje i vleika fleksibilnost pomoću follow-me funkcije.