Uopšteno

Tačan obračun, bezbednost visokog nivoa, dostupnost i univerzalna upoteba - samo nekoliko od brojnih prednosti YSoft SafeQ grupe proizvoda. Ovaj sistem kontrole i podele je izgrađen tako da pruža uslugu potpune kontrole troškova vezane za štampanje, kopiranje i skeniranje, posebno kompletnih troškova (TCO) i platnih usluga štampanja. Poseban softver obezbeđuje bezbednost štamparskog procesa i povećanu efikasnost povezane opreme. A administratori mogu da uživaju u prednostima jednostavnog interfejsa koji omogućava output menadžment višeg nivoa - u malim kancelarijama, ali i u slučaju ogromnih korporacija sa više filijala.


Osobine

Obračun štampanja:

 • Precizan online obračun tokom procesa štampanja.
 • Kompletno i neposredno fakturisanje završenih štamparskih zadataka offline obračunom.

Obračun kopiranja:

 • Automatski sasvim zatvoren u režimu kopiranja.
 • Efikasan obračun kopiranja neposrednim fakturisanjem.
 • Rukovanje platnih usluga dok je korisnik prijavljen, automatsko zatvaranje u slučaju prekoračenja vremenskog ili kreditnog limita.
 • Individualna rešenja ograničenja u okviru štamparskog okruženja na određenu opremu vezano za dostupne usluge kao što su npr. punost boja, dvostrano kopiranje i dimenzije papira.

Centralni sistem prijave:

 • Centralni multiserver i administracija prikupljanja podata velikim preduzećima i organizacijama koje imaju povezane filijale i/ili odeljenja.
 • Parametri koji se lako kombinuju (vreme, oprema, odeljenje, korisnik, projekat) za individualne izveštaje koji se lako sastavljaju.
 • Automatsko slanje redovnih izveštaja emailom prema podešenim vrednostima, odabranim korisnicima.
 • Pregledna grafička podrška svim značajnim dugoročnim i kratkoročnim statistikama (npr. individualna oprema, izlazni tipovi, opterećenje zadacima, broj kopija, troškovi).

Postavljanje:

 • Više stotina filijala, podrška više hiljada MFP-a.
 • Potpuno centralizovano održavanje i administracija.
 • Automatsko prepoznavanje dostupnih MFP-a.
 • Automatska registracija i slanje status izveštaja.
 • Minimalni zahtev resursa sistema.
 • Podrška mreža niske širine prenosnog pojasa.

Podrška klastera:

 • Osnivanje klastera i podela opterećenja "server farmom" od 2 do 5 servera za obezbeđivanje zagarantovane dostupnosti i kontinuiranog rada.