Savršena panel integracija

Unutrašnji terminalni (embedded) platform YSoft SafeQ-a je udoban i jednostavan za korišćenje, odgovara osnovnim procesima i očekivanjima modernih štamparskih okruženja, integrišući ih u Konica Minolta MFP. Rešenje je razvijeno tako da njegova upotreba bude jednostavna za prosečnog korisnika, a postavljanje i održavanje jednostavno za IT administratore. Glavni aspekat: smanjenje štamparskih troškova na najniži mogući nivo.

YSoft SafeQ Embedded je ugrađeno rešenje u kojem se identifikacija korisnika i razlikovanje prava na pristup vrši preko MFP panela (karticom ili PIN kodom), npr.: prema dužnosti (štampanje, kopiranje, u boji i crno-belo, itd.), kontrola i tačan obračun svih korisničkih operacija, zatim usluge udobnosti, kao što su omiljeni zadaci i "follow me" (mogućnost za odabir i štampanje datog dokumenta na bilo koji MFP dostupan u mreži) ili skeniranje u email jednim klikom.


 

Osobine

 • Identifikacija putem MFP panela ili smart karticom
 • Kompletan obračun kopiranja, štampanja, skeniranja uz pomoć integrisanog YSoft SafeQ servera.
 • Prikaz listi zadataka, pregleda i informacija.
 • Kontrolisano vršenje zadataka na osnovu balansa kredita.
 • Podrška obračuna projekta.
 • Centralni menedžment za sve MFP.

 


 

Prednosti

 • Veća udobnost za korisnike putem korišćenja integrisanog panela.
 • Nema potrebe za spoljašnje hardver terminale.
 • Lako postavljanje menadžmentom na osnovu servera.
 • Jednostavno održavanje bez dodatnog osoblja i obuke.
 • Izuzima ostali spoljašnji hardver za obračun, kao npr. terminali za kopiranje.