YSoft SafeQ Crisis Package

Crisis Package je rešenje za ekonomsku krizu: jeftino, ipak moćno rešenje za kontrolu štampanja, prvenstveno razvijeno prema zahtevima malih preduzeća. Omogućavanjem štedljive opcije štampanja (crno-belo, dvostrano, itd.) obezbeđuje neposredno smanjenje troškova (i do 40%) i brz povraćaj. Pritom daje potpun prikaz količine i troškova štampanja (eventualno kopiranja i skeniranja), a postoji mogućnost i za njihovo praćenje.


YSoft SafeQ Professional Edition

Ovo je najpopularniji i najtraženiji SafeQ proizvod. Odgovara očekivanjima srednjih i velikih preduzeća, a tražen je i od strane provajdera finansijskih i ostalih usluga, proizvođača, obrazovnih institucija (sa kredit sistemom) i javnih institucija. Ovaj proizvod sadrži sve na šta je YSoft SafeQ sposoban. Osim odgođenog štampanja i kontrole količine kopiranja/štampanja, omogućen je i pristup online obračunu i detaljnoj podeli troškova, centralna usluga prijave i sistem rukovanja kreditom.


YSoft Enterprise Edition

Enterprise Edition je razvijen tako da odgovara i organizacijama sa očekivanjima vezanim za bezbednost i stabilnost sistema najvišeg nivoa. Ako je štampanje i kopiranje kritičan faktor u životu vašeg preduzeća, koristite prednosti Enterprise Edition operacionog sistema i usluga stvaranja klastera i podele opterećenja na nivou aplikacija nezavisnih od baze podataka.