Efikasna i proaktivna online usluga

 

CSRC obezbeđuje povezivanje vašeg uređaja sa servisnim centrom - automatski prati stanje uređaja, prosleđuje zahteve vezane za održavanje, pribor ili popravku. Preuzima sve brige oko održavanja štamparskog sistema, kako biste vi mogli da se bavite glavnim poslovnim delatnostima. 

 Minimalizacija troškova održavanja, rukovanja i funkcionisanja opreme:

 Zahvaljujući CSRC usluzi briga o uređaju je još efikasnija i brža. Time vam štedimo ne samo novac, nego i vreme vaših saradnika. Preuzimamo sve brige oko održavanja štamparskog sistema, kako biste vi mogli da se bavite svojim poslovnim delatnostima.

 

Povećanje produktivnosti i životnog ciklusa uređaja:

Redovno i savesno obavljena usluga, upotreba kvalitetnog i originalnog pribora, kao i sprečavanje kvara povećavaju kvalitet i produktivnost štampanja, a ujedno i maksimalni životni ciklus uređaja.

 

Udobnost proizvodnje dokumenata i zadovoljstvo saradnika koje iz toga proističe:

Zahvaljujući CSRC-u uređaj sam prijavljuje stanje pribora i zahtev za njegovu nabavku, automatski šalje informaciju o eventualnom kvaru u servisni centar Develop. Ne treba da telefonirate ili šaljete email, tražite servisera i organizujete popravku - sve ove delatnosti vrše se automatski.

 

Minimalizacija prestanka rada i maksimalizacija kontinuiteta štampanja:

Zahvaljujući CSRC-u tehnički problemi se rešavaju odmah nakon njihovog nastanka, štaviše, CSRC sprečava i njihov nastanak. Serviseri će vas posetiti u najkraćem mogućem roku. Kvar je tačno lokalizovan i mi tačno znamo koji deo je potreban za popravku. Time je isključen bilo kakav problem funkcionisanja i nepotrebno čekanje koji mogu da prouzrokuju prestanak rada i da dovedu do ometanja kontinuiteta štampanja.

Preuzmite brošuru