ineo+ 454e

  • izvrsne boje, ekonomična crno-bela tehnika
  • ekonomičan i fleksibilan
  • 100% produktivnost
  • napredna i jednostavna upotreba
  • viši stepen kvaliteta u brojnim primenama

 Preuzmite brošuru 


 

 

 

 

Funkcionalnost

  • izvrsne boje, ekonomična crno-bela tehnika
  • ekonomičan i fleksibilan
  • 100% produktivnost
  • napredna i jednostavna upotreba
  • viši stepen kvaliteta u brojnim primenama