Pregled proizvoda

Kancelarijski proizvodi

> 41 stranica po minuti
Boji

ineo+ 454e

ineo+ 454e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

45/45
SRA3
300

ineo+ 554e

ineo+ 554e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

55/55
SRA3
300

ineo+ 654e

ineo+ 654e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

65/65
SRA3
300

ineo+ 754e

ineo+ 754e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

75/75
SRA3
300

Crno-beli

ineo 454e

ineo 454e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

45
SRA3
300

ineo 4750

ineo 4750

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

47
A4
163

ineo 554e

ineo 554e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

55
SRA3
300

ineo 654e

ineo 654e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

65
SRA3
A4

ineo 754e

ineo 754e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

75
SRA3
300