Pregled proizvoda

Kancelarijski proizvodi

21-41 stranica po minuti

21-41 stranica po minuti
Boji

ineo+ 224e

ineo+ 224e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

22/22
SRA3
300

ineo+ 284e

ineo+ 284e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

25/28
SRA3
300

ineo+ 3110

ineo+ 3110

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

31
A4
210

ineo+ 3350

ineo+ 3350

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

33
A4
210

ineo+ 364e

ineo+ 364e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

36/36
SRA4
300

ineo+ 3850

ineo+ 3850

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

38/38
A4
210

ineo+ 3850FS

ineo+ 3850FS

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

38/38
A4
210

Crno-beli

ineo 215

ineo 215

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

21
A3
128

ineo 224e

ineo 224e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

22
SRA3
300

ineo 25e

ineo 25e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

25
A4
160

ineo 284e

ineo 284e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

25/28
SRA3
300

ineo 3320

ineo 3320

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

33
A4
163

ineo 364e

ineo 364e

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

36
SRA3
256

ineo 4020

ineo 4020

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

40
A4
163

ineo 4050

ineo 4050

Strana/min (A4, crno-belo/u boji)
Maks. DIN format
Maks. težina papira (g/m2)

Dalje

40
A4
163