Kontakt

Imate li pitanja vezana za naše proizvode ili usluge? Želite li lični kontakt?

Kapcsolatfelvétel

Kontakt

 

Isključivanje odgovornosti

Korisnički uslovi i ostale informacije vezane za sadržinu web strane
Informacije koje se mogu naći na ovoj web strani mogu se koristiti isključivo u informacione svrhe, njihova komercijalna ili privatna upotreba je zabranjena. Sadržaj je zabranjeno objaviti na kompjuterskoj mreži ili nekom drugom mediju. Zabranjeno je promeniti sadržinu i dokumenta. Svaki zloupotreba za sobom povlači pokretanje krivičnog postupka. U sadržini, dokumentima i povezanim ilustracijama na ovoj web strani može doći do netačnosti i štamparskih grešaka. Informacije koje se mogu naći na ovoj web strani redovno menjamo ili dopunjujemo. Osim toga, autori ove web strane zadržavaju pravo da bilo koji deo ili informacije u celini izbrišu ili bez prethodne najave saopštenja privremeno ili sasvim prekinu. Na osnovu gorenavedenog ne preuzimamo odgovornost za aktuelnost, potpunost, kvalitet ili tačnost datih informacija. U osnovi isključujemo odgovornost za materijalnu i moralni štetu nanetu korišćenjem predstavljenih eventualno netačnih ili nepotpunih informacijama. Isključenje odgovornosti ne važi jedino u slučaju da se namera ili nemar mogu dokazati i uspostaviti.


Prava na intelektualnu svojinu, autorska prava i obaveza registrovanja
Develop ime je zaštitni znak Develop GmbH. Sva ostala imena proizvoda i preduzeća koja se nalaze na ovoj web strani predstavljaju svojinu datog preduzeća i prema tome spadaju pod zakone svojine i registracije koji važe za dato preduzeće. Ako su vam potrebne dalje informacije, molimo vas da stupite u kontakt sa urednicima. Pri sastavljanju ove web strane uredništvo je učinilo sve što je u njenoj moći da samo priprema tekstove, ilustracije, slike, zvučne zapise, animacije ili filmske zapise, ili da potraži alternativna rešenja bez licencne naknade, odnosno da ispoštuje odgovarajuća autorska prava. U slučaju sadržine koju je pripremilo uredništvo – a formától függetlenül – autorska prava pripadaju uredništvu. Bez izričite saglasnosti autora zabranjena je upotreba ili kopiranje ove web strane u bilo kojoj elektronskoj ili štampanoj formi.


Linkovi koje se odnose na javno pristupačna mesta i sadržine pripremljenje od strane treće strane
Uredništvo ove web strane nije u mogućnosti da proverava sadržinu linkova treće strane. Kontrolu eventualno ilegalnog sadržaja vršili smo samo za vreme umetanja linka. Pošto urednici nisu u mogućnosti da utiču na modifikaciju sadržine linkova, izričito se ograđuju od sadržine web strana treće strane, koje su se možda promenile od datume osnivanja linka. Ova ogradnja odnosi se na sve internet i ostale linkove koji se nalaze na web portalu preduzeća. Isto se odnosi i na strane koje se mogu slobodno menjati i koje se nalaze na nekom od stručnih web strana, kao na primer forumima ili knjigama posetioca. Urednici su učinili sve što je u njihovoj moći da provere legalnost, tačnost i potpunost sadržine postavljene od strane treće strane, ali to u ovom momentu ni na koji način ne mogu da garantuju. Stoga se uredništvo ograđuje od sadržina dodatih objavljenih van sadržina koje se njih tiču. Za netačnu, nepotpunu ili nezakonitu sadržinu odgovorna je isključivo osoba koja je informaciju objavila, posebno za štetu prouzrokovanu upotrebom informacija koje je objavila treća strana.


Zaštita podataka
Ukoliko je tehnički moguće i opravdano, sva sadržina i usluge objavljene na ovoj web strani dostupne su slobodno i bez davanja bilo kakvog ličnog i/ili poslovnog podatka. Gde se činilo neophodnim uvesti korisničku identifikaciju, koristilo smo anonimne podatke ili lažno ime prilikom osnivanja web strane. Ako je za korišćenje pojedinih usluga potrebno davanje ličnih ili poslovnih podataka, to je moguće samo u slučaju dobrovoljnog pristanka korisnika.


Zakonska punovažnost
Ovo isključenje odgovornosti deo je internet ponude. Ukoliko zbog promene zakonske situacije bilo koji delovi ili pojedine rečenice ili kompletan tekst postanu nevažeći, to se iz aspekta sadržine i punovažnosti ne tiče preostalih delova dokumenta.